گزارش بی‌بی‌سی نیوز از فروش یک کودک به ۵۰۰ دالر در هرات

۱۴۰۰/۸/۳

شبکه بی‌بی‌سی نیوز در گزارشی از فقر و گرسنگی در مناطق دورافتاده ولایت هرات،‌ از وضعیت زندگی خانواده‌ای گزارش داد که وادار شده‌اند یک نوزاد دختر خود را به قیمت ۵۰۰ دالر بفروشند.

این خانواده با پول حاصل از فروش فرزندشان،‌ خرج و خوراک دیگر اعضای خانواده را تهیه می‌کنند.

خریدار که به خانواده کودک گفته دخترشان را به نکاح پسر خود درخواهد آورد، نیمی از پول را به عنوان بیعانه پرداخته و وقتی کودک به سنی برسد که بتواند راه برود،‌ او را با خود خواهد برد.

امجین اندرسن،‌ گزارشگر بی‌بی‌سی نیوز می‌گوید مردم محل حتی به او و اعضای تیمش هم پیشنهاد کرده‌اند که کودکان‌شان را بخرند.

افغانستان پیش از سقوط دولت اشرف غنی هم از نظر اقتصادی وضع خوبی نداشت،‌ اما اکنون و در اثر از تعطیلی بسیاری از ادارت و صنایع و قطع کمک‌های بین‌المللی، پنجه‌های فقر و گرسنگی بیش از گذشته گلوی مردم این کشور را می‌فشارد.

سازمان ملل متحد می‌گوید اگر کمک فوری نرسد، میلیون‌ها نفر در افغانستان با خطر مرگ در اثر گرسنگی مواجهند.

پربیننده‌ترین‌ها