وضعیت بحرانی شفاخانه اطفال ایندرا گاندی به دلیل کمبود کادر درمان

۱۴۰۰/۸/۵

کمبود پرسونل درمان در شفاخانه اطفال ایندرا گاندی در کابل، وضعیت را بحرانی کرده. در گذشته هر پرستار از سه تا چهار طفل مراقبت می‌کرد در حالیکه اکنون هر پرستار مسئول درمان و مراقبت ۲۰ طفل است. شمار زیادی از پرستاران و داکتران این شفاخانه با قدرت‌گیری طالبان، افغانستان را ترک کردند.

داکتران و پرستاران این شفاخانه ماه‌هاست که هیچ معاشی دریافت نکرده‌اند و برخی از آن‌ها حتا قدرت خرید تیل برای موتر خود را ندارند تا روزانه به محل کار بیایند.

پروژه صحتمندی که از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد به دلیل تغییر رژیم سیاسی در افغانستان با چالش‌ روبرو شده است. کادر درمان، شفاخانه‌ها و کلینک‌های افغانستان از طریق این برنامه تمویل می‌شدند.

پربیننده‌ترین‌ها