جمع‌آوری بیش از ۴۰۰ هزار امضا برای محافظت از امنیت و آزادی‌های زنان افغانستان

۱۴۰۰/۸/۱۰

سوفی واکر، فعال سیاسی بریتانیایی کارزاری را برای جمع‌آوری امضا برای محافظت از امنیت، حقوق و آزادی‌های اساسی زنان افغانستان راه‌اندازی کرده است. این کارزار تا کنون توانسته بیش از ۴۰۰ هزار امضا به نفع آزادی‌های زنان افغانستان جمع‌آوری کند.

امضاکنندگان این تومار از دولت بریتانیا، به‌عنوان رئیس G7 و شریک اصلی ناتو، می‌خواهند که فوراً، با همه طرف‌ها و متحدان بین‌المللی همکاری کند و از دسترسی‌های موجود استفاده کند تا اطمینان حاصل شود که یک طرح فوری بین‌المللی برای پناهندگان و یک طرح سریع پناهندگی برای زنان و دختران افغا کنندگان ان که بیشتر در معرض خطر هستند و تمدید مقررات پناهندگی برای اجازه دادن به خانواده‌ها برای آمدن به بریتانیا تهیه شود. این تومار همچنین امضا می‌شود تا از حق زنان در افغانستان برای تردد آزادانه و امن و ادامه تحصیل و کار بدون محدودیت یا ترس از انتقام حمایت کند. امضاین کمپاین همچنین برای حمایت از حق زنان در افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی، حق زنان در افغانستان برای مشارکت در سیاست، قانون، کار غیر دولتی بدون تهدید و آسیب و حضور ناظران بین المللی و کمک برای حمایت از آسیب پذیرترین اقشار راه اندازی شده است.

امضا کنندگان این کمپاین همچنین برای حمایت از حق زنان افغانستان برای دسترسی به خدمات صحی، حق زنان دافغانستان برای مشارکت در سیاست، قانون، کار غیر دولتی بدون تهدید و آسیب و حضور ناظران بین‌المللی و کمک برای حمایت از آسیب‌پذیرترین اقشار راه‌اندازی شده است.

پربیننده‌ترین‌ها