طرح موقت طالبان برای تحصیل دختران، یکسال ارتقاء بدون آموزش است

۱۴۰۰/۸/۲۲

با بسته ماندن مکاتب افغانستان به روی دختران صنف ششم به بالا، طرح موقت طالبان این است که اگر تا پایان سال جاری قوانین جدیدی برای بازگشایی مکاتب نهایی نشد، شاگردان یک سال ارتقاء تحصیلی خواهند داشت.

مدیران و معلمان برخی ولایات در تماس با افغانستان اینترنشنال این خبر را تائید کردند و گفتند طالبان دستور داده بدون اخذ امتحان می‌توانند به شاگردان دختر صنف ششم به بالا یک سال ارتقاء تحصیلی بدهند و سال بعد منتظر تصمیم جدید باشند.

پربیننده‌ترین‌ها