کانگرس تحقیقات خود را درباره نحوه خروج نیروهای امریکا از افغانستان گسترش می‌دهد

۱۴۰۰/۸/۲۴

کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا با گسترش دامنه تحقیقات خود در مورد نحوه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، قصد دارد اطلاعات بیشتری در مورد تعداد شهروندان و همکاران باقی‌مانده حکومت امریکا در افغانستان و همچنان نحوه خروج آنان، به دست آورد.

مایکل مکال، رییس این کمیته در نامه‌ای از انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا خواست تا متن کتبی مصاحبه رسمی ۳۴ مقام حکومت بایدن را که در ماموریت خروج شهروندان و همکاران افغان حکومت امریکا نقش داشتند، در اختیار این کمیته بگذارد.

در بیانیه مطبوعاتی کمیته خارجی از عدم همکاری وزارت خارجه و فراهم نکردن اطلاعات مربوطه برای اعضای کمیته انتقاد شده است.

پربیننده‌ترین‌ها