طنز سیاسی؛ شیوه‌نامه طالبان برای تلویزیون‌ها (به زبان اردو)

دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱

.

طنزی از موسی ظفر

هماری پیاری بهنو اور باییو،

السلام علیکم!

بعد از سلام عرض هی که افغانستان یک کشور آزاد اور اسلامی هی.

استفاده از تلویزیون اور رادیو بالکل مشکل نهی هی، بشرطی که برق باشد. و دیگر اینکه به نکات زیر توجه فرما کر اپنا اسلامیت اور افغانیت ثابت کرو اور مشکلات سی دور رهو:

ایک: تلویزیون می تمام برنامه‌ها با تلاوت سوره کامل بقره شروع هوتا هی اور سوره آل عمران پر ختم هوتا هی. اگر ایک آیت کم هوگیا تمهارا خیر نهی هی.

دو: تلویزیون می خواتین اگر ظاهر هوگیا تو پرابلوم نهی هی، لیکن خواتین کا بینی، گوش، دهن، گردن، سر، پا، دست اور باقی جگه بالکل پرده می پوشانده هونا چاهیی. اگر خواتین کا ایک ذره معلوم هوگیا، تلویزیون کو پاره کریگا کیونکه طالبان کرام بهوت جلدی تحریک هوتا هی.

تین: تلویزیون می بحث سیاسی بالکل آزاد هی. البته مهمان لوگ کو حق نهی هی که از سیاست‌های طالبان انتقاد کری. مهمان کو اجازت هی که فقط حق کو گفته کری اور طالبان صاحب کی تعریف کری. اگر طالبان کو گوساله یا گاو گفته کیا، آدمی کو کشته کیا.

چار: نشر سریال تلویزیونی و فلم که در آن هیچ خواتین نباشد بالکل اجازت هی.

پانچ: تمام شبکه‌های تلویزیونی مکلف هی که ایرانی زبان کو بند کری اور صرف پشتو، انگلش اور اردو می اخبار نشر کری. طالبان کرام فرهنگی یرغل کو اجازت نهی دیتا هی. اگر کویی تلویزیون فارسی زبان بولتا هی اس کا زبان کات کرتا هی.

چهه: موسیقی خلاف شریعت اسلامی هی. موسیقی اور هر صدای خوب دیگر که گوش کو نوازش دیتا هی حرام هی. صرف رئیس‌الوزرا کا صدا نشر کرنی کا اجازت هی.

سات: مزاحیه اور تفریحی پروگرام باید خنده‌دار نهی هونا چاهیی. اسلامی امارت می خنده کرنا بالکل جایز نهی هی. تفریحی پروگرام اگر گریه‌دار هوگیا انشاالله کویی مشکل نهی هی.

آت: سریال‌های که انبیاء، پیامبر، صحابه، درخت خرما، چپلک چرمی دوبنده، پیراهن عربی بدون تنبان اور شتر کو نشان داده کیا صد فیصد بند هی. اسلام ریشخندی نهی هی.

نو: اگر تلویزیون از طرف طالبان کدام مهمان کو دعوت کیا، آسان آسان سوال پرسان کری. سوال‌هایی که طالبان صاحب کو با مشکل مواجه کرتا هی پیگرد قانونی داشته هی.

دس: آخری گپ بهوت جدی هی. از تمام تلویزیون‌ها خواهش کرتا هی که تبلیغات پمپرز کو بدون نشان دادن باسن نشر کری.

بهوت بهوت مهربانی

امارت اسلامی طالبان

کابل

خبرهای بیشتر

پربیننده‌ترین ویدیوها

جهان‌نما
گفت‌وگوی ویژه
بحث روز
خبر ورزشی

رادیو

پادکست‌ها