پیشنهاد ایران به طالبان برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان

۱۴۰۰/۹/۵

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان می‌گوید در مذاکرات با طالبان، پیشنهاد ورود به معادن افغانستان ارائه شده. حسین سلیمی گفت: «ما پیشنهاد داده‌ایم که در معادن افغانستان ورود کرده و از طریق سرمایه‌گذاری درآمدشان را از معادن افزایش دهیم».

به گفته این مسئول ایرانی، مقامات طالبان گفته‌اند که در این باره باید فکر کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ایران، سلیمی گفته وقتی طالبان درآمدزایی داشته باشند، می‌توانند خرید هم داشته باشند.

سلیمی به این باور است که تجارت ایران و افغانستان به روزهای پیش از روی کار آمدن طالبان بازمی‌گردد، اما به دلایل مختف تجارت دو کشور در سال جاری به رقمی که پیش‌بینی می‌شد یعنی ۳.۶ میلیارد دالر نخواهد رسید.

پربیننده‌ترین‌ها