رویترز: از پول‌های مسدود شده افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه استفاده می‌شود

۱۴۰۰/۹/۸

خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع معتبر گزارش می‌دهد که بانک جهانی روی طرحی کار می‌کند که ۵۰۰ میلیون دالر از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا در اختیار سازمان‌های بین المللی بشردوستانه قرار گیرد و صرف کمک‌های عاجل صحی به مردم شود.

در هفته‌های اخیر، این بانک با مقامات امریکایی و سازمان ملل روی این طرح کار کرده است.

بر اساس این طرح، «بانک جهانی پول مذکور را به سازمان‌های وابسته به ملل متحد و دیگر موسسات خیریه بین المللی انتقال خواهد داد.» اما با توجه به تحریم سیستم بانکی افغانستان، هنوز روشن نیست که «چطور این پول به داخل افغانستان انتقال خواهد یافت.»

وزارت خزانه داری امریکا به بانک‌های خارجی اطمینان داده است که انتقال بانکی پول‌های پروژه‌های خیریه و بشردوستانه به افغانستان شامل تحریم‌های این کشور نمی‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا نیز تایید کرده است که حکومت بایدن با بانک جهانی و دیگر موسسات کمک دهنده روی نحوه مصرف پول مذکور در افغانستان کار می‌کند. به گفته او، گزینه پرداخت معاشات «کارمندان بخش‌های حیاتی مانند صحت و معارف» از این وجه، قابل بررسی است.