یونیسف برای هزاران نفر در افغانستان آب آشامیدنی تامین کرد

۱۴۰۰/۹/۱۰

صندوق حمایت از کودکان سازمان‌ ملل می‌گوید در سه ماه گذشته برای ۲۲۳ هزار و ۷۰۰ نفر در افغانستان آب سالم و آشامیدنی تامین کرده. یونیسف با اعلام اینکه حدود نیمی از مردم افغانستان تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته‌اند، گفت تلاش در سراسر افغانستان برای دسترسی کودکان به آب سالم ادامه دارد.