کارمندان پیشین بانک مرکزی به دانشگاه هاروارد: اجمل احمدی را اخراج کنید

۱۴۰۰/۹/۱۰

کارمندان پیشین بانک مرکزی و وزارت تجارت و صنایع افغانستان در دادخواستی از دانشگاه هاروارد آمریکا خواسته‌اند که اجمل احمدی، سرپرست پیشین بانک مرکزی را اخراج کند.

اجمل احمدی متهم به فساد گسترده در افغانستان است. او پس از سقوط کابل به آمریکا رفت و در این دانشگاه مشغول به کار شد.

کارمندان پیشین بانک مرکزی استخدام اجمل احمدی در دانشگاه هاروارد را بی احترامی به مردم افغانستان و جامعه جهانی می‌دانند. به گفته آنان، او در از بین بردن دستاوردهای شرکای بین‌المللی افغانستان سهم داشته است.

اجمل احمدی از نزدیکان اشرف غنی بود. او به رغم اینکه از نمایندگان مجلس افغانستان رای عدم اعتماد گرفته بود، با پشتیبانی اشرف غنی تا آخرین لحظه به کار خود به عنوان سرپرست بانک مرکزی ادامه داد.

پیش از این خانواده یما سیاوش، خبرنگاری که در کابل ترور شد نیز با ارسال نامه‌ای از دانشگاه هاروارد خواسته بودند اجمل احمدی را از کادر خود بیرون کند. به گفته خانواده سیاوش، جای اجمل احمدی زندان است، نه هاروارد.

دانشگاه هاروارد تا به حال به این درخواست‌ها واکنشی نداشته است.