مقام سازمان ملل:‌ افت اقتصادی افغانستان یکی از بدترین موارد در تاریخ است

۱۴۰۰/۹/۱۰

برنامه توسعه سازمان ملل در افغانستان می‌گوید اقتصاد فقیرترین کشور آسیا، طی سال‌های اخیر افت کرده و در سال ۲۰۲۲ این رکود شدیدتر خواهد بود. عبدالله الدردری می‌گوید که چنین افت اقتصادی تاکنون مشاهده نشده بود.

ارزیابی سازمان ملل نشان می‌دهد درآمد افغان‌ها در سال آینده کاهش می‌یابد.

الدردری به «فایننشال تایمز» گفت:‌ «من افغانستان را با ونزوئلا و لبنان و کشورهای مشابه مقایسه می‌کنم. ما هرگز چنین افت ناگهانی و شدید را ندیده‌ایم».

بر اساس ارزیابی و پیشبینی سازمان ملل از وضعیت اجتماعی - اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ که اخیرا منتشر شده، درآمد متوسط هر فرد از ۶۵۰ دالر در سال ۲۰۱۲ به ۳۵۰ دالر در سال آینده می‌رسد. بر اساس این ارزیابی، محدود ساختن کار زنان و تعطیلی مکاتب دخترانه، تاثیرات شدیدی در سال‌های آینده بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی افغانستان خواهد گذاشت.