سازمان عفو بین‌الملل تاثیر طالبان بر حقوق زنان افغانستان را بررسی می‌کند

۱۴۰۰/۹/۱۰

سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، قصد دارد روز ۸ دسامبر وبیناری را با موضوع مختل شدن سال‌ها پیشرفت زنان با بازگشت طالبان، برگزار کند. در این وبینار بررسی خواهد شد که بازگشت طالبان چه تاثیری بر وضعیت کنونی و آینده حقوق زنان در افغانستان خواهد داشت.