طالبان برای گرفتن کرسی افغانستان در سازمان ملل تلاش می‌کند

۱۴۰۰/۹/۱۰

سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر در آستانه نشست کمیته اعتباربخشی سازمان ملل در مورد کرسی افغانستان، تاکید کرده که حکومت آنها نباید از داشتن کرسی در این سازمان محروم شود.

او نامزد طالبان برای کرسی افغانستان در سازمان ملل است.

شاهین گفته که «داشتن افغانستان مستقل حق مشروع مردم است که برای رسیدن به آن چند دهه مبارزه کردند. چرا باید هدف تحریم، فشار و محرومیت از کرسی در سازمان ملل باشند؟»

کمیته ۹ عضوی اعتبار بخشی سازمان ملل که شامل روسیه، چین و آمریکاست، امروز در سازمان ملل درباره کرسی افغانستان تصمیم می‌گیرد.