وزارت خارجه امریکا: بیش از ۶۰ هزار همکار پیشین امریکا در افغانستان منتظر خروج اند

۱۴۰۰/۹/۲۵

وزارت امور خارجه امریکا می‌گوید بیش از ۶۰ هزار تن از همکاران پیشین این کشور در افغانستان منتظر انتقال به امریکا اند. تا حال، حدود ۳۳ هزار تن آنان بررسی‌های امنیتی را تکمیل کرده‌اند و واجد شرایط تخلیه فوری می‌باشند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، این اولین بار است که وزارت امور خارجه امریکا از زمان تسلط طالبان، ارقامی از همکاران افغان باقی مانده در افغانستان ارایه می‌کند.

پروازهای تخلیه ایالات متحده که توسط قطر و سازمان‌دهندگان محلی در امریکا تسهیل می‌شود، در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. اولویت در این پروازها به شهروندان امریکایی و افراد دارای اقامت دایم داده می‌شود اما به گزارش این روزنامه، برخی از افغان‌هایی که درخواست ویزه شان تایید شده‌ نیز می‌توانند مشمول پرواز شوند.


این مقام وزارت امور خارجه می‌گوید که ۲۹ هزار متقاضی دیگر هنوز در مرحله ابتدایی درخواست و تکمیل پروسه تخلیه قرار دارند که ممکن است انتقال شان در سال ۲۰۲۲ کامل شود.