سازمان حفاظت از کودکان:‌ ۱۴ میلیون کودک در افغانستان با گرسنگی مواجهند

۱۴۰۰/۹/۲۵

سازمان حفاظت از کودکان روز پنجشنبه، ۲۵ قوس گفته که از زمان قدرت‌گیری طالبان شمار کودکانی که غذای کافی ندارند، ۳.۳ میلیون نفر افزایش یافته است. این سازمان می‌گوید ۱۴ میلیون کودک زمستان امسال با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند و به طور بالقوه در معرض مرگ قرار دارند.

روزنامه «ولت»‌ آلمان به نقل از سازمان حفاظت از کودکان نوشته که هفته گذشته مادری مجبور شد تا یکی از طفل‌های دوگانگی‌اش را بفروشد تا برای طفل دیگر غذا تهیه کند. مادر دیگری هم به این سازمان گفته بود که خانواده‌اش پنج روز غذا نداشت.

نورا حسنین، مدیر سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان می‌گوید که سازما‌ن‌های خیریه باید از تمهیدات و تحریم‌های ضدتروریسم مستثنا شوند تا کمک‌های بشردوستانه به موقع به افغانستان برسند.