امریکا تعدادی از شرکت‌های چینی را به خاطر نقض حقوق مسلمانان تحریم کرد

۱۴۰۰/۹/۲۵

وزارت تجارت امریکا برخی از شرکت‌های چینی را به علت کمک به حکومت چین در آزار و اذیت و نقض حقوق مسلمانان ایغور در این کشور تحریم کرد. این شرکت‌ها در حوزه بیوتکنولوژی و فناوری تجسس و نظارت با نهادهای نظامی و امنیتی چین همکاری می‌کنند.

مقامات امریکایی معتقدند که تکنولوژی‌های تجسس و نظارت، مانند نرم افزارهای تشخیص چهره، به حکومت چین کمک می‌کند که مسلمانان ایغور در ایالت سین کیانگ را تحت کنترول و مراقبت دایمی خود داشته باشد.

مقامات چینی این نظارت را بر اساس تهدیدهای امنیتی از ناحیه رشد افراط گرایی و تروریزم در میان مسلمانان این کشور توجیه می‌کنند.

به نقل از رویترز، کارشناسان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر تخمین می‌زنند که در سال‌های اخیر، بیشتر از یک میلیون نفر، عمدتا از میان ایغورهای مسلمان در کمپ‌های حکومت چین در ایالت سین کیانگ زندانی شده اند.

وزارت تجارت امریکا علاوه بر شرکت‌های چینی، تعدادی از شرکت‌های ترکی، گرجستانی و مالیزیایی را نیز به خاطر نقض تحریم‌های ایران به لیست تحریم‌های خود افزوده است.