سازمان بین‌المللی مهاجرت: ۱۶۴ پناه‌جو در دریای مدیترانه غرق شدند

۱۴۰۰/۹/۳۰

سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید هفته گذشته بیش از ۱۶۰ نفر در اثر غرق شدن دو کشتی در سواحل لیبیا کشته شدند.

صفا مصحلی گفت دستکم ۱۰۲ نفر پس از واژگون شدن یک قایق چوبی روز جمعه کشته شدند. از دومین حادثه که روز شنبه اتفاق افتاد گارد ساحلی لیبیا ۶۲ جسد را از آب بیرون آورد.

به گفته سخنگوی این سازمان از رویداد روز جمعه هشت نفر نجات یافته‌اند. او افزود که روز شنبه این هفته گارد ساحلی سومین قایق چوبی با حداقل ۲۱۰ پناهجو را در آب رهگیری کرده است.

این تلفات آخرین موارد از حوادث مرگبار در دریای مدیترانه است.

مصحلی گفت که با این تلفات تعداد کل غرق شدگان سال ۲۰۲۱ در مسیر دریای مدیترانه به حدود ۱۵۰۰ نفر می‌رسد.

طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، حدود ۳۱۵۰۰ نفر در سال ۲۰۲۱ دستگیر و به لیبیا بازگردانده شدند، در حالی که این رقم در سال گذشته نزدیک به ۱۱۹۰۰ نفر بود.

آژانس ملل متحد گفت که حدود ۹۸۰ پناهجو در سال ۲۰۲۰ جان باخته یا گمان می‌رود کشته شده باشند.

لیبیا به گذرگاه عمده برای کسانی که از جنگ و فقر در افریقا و خاورمیانه فرار می‌کنند، تبدیل شده است.

این کشور نفت خیز به‌دنبال قیامی که به سرنگونی حکومت معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ انجامید، در هرج و مرج فرو رفته است.