مقام سازمان ملل: ۱۶۰ سازمان در افغانستان کمک‌رسانی می‌کنند

۱۴۰۰/۱۰/۱

مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه می‌گوید در افغانستان میلیون‌ها نفر برای نجات، به کمک نیاز دارند. او گفت در حال حاضر، ۱۶۰ سازمان برای بیش از ۱۷ میلیون نفر کمکرسانی می‌کنند.

در پی‌ قدرت‌گیری طالبان، بسیاری از موسسات امدادی فعالیت خود را متوقف کردند.