جاپان ۱۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

۱۴۰۰/۱۰/۱

دولت جاپان تصمیم گرفته تا بسته کمکی جدیدی به ارزش ۱۰۰ میلیون دالر را به افغانستان بفرستد. این پول به منظور تهیه غذا و آب، و بهبود وضعیت بهداشتی در افغانستان، به ۱۶ سازمان بین‌المللی به شمول سازمان جهانی غذا و یونیسف پرداخت می‌شود.

این دومین کمک مالی جاپان از هنگام قدرت‌گیری طالبان در میانه ماه آگست تاکنون است. پیش از این در ماه اکتوبر، توکیو بسته کمکی ۵۸ میلیون دالری به افغانستان پیشکش کرد.