محدودیت‌های کرونا: افغان‌ها برای ۱۵ روز به ایران سفر نکنند

۱۴۰۰/۱۰/۲

قونسلگری ایران در هرات می‌گوید که خدمات قونسلی این نمایندگی سر از ۴ جدی برای ۱۵ روز متوقف می‌شود. این قونسلگری از دارندگان ویزه سیاحتی ایران نیز تقاضا می‌کند که الی ۱۵ روز به مرز ایران مراجعه نکنند.

این تصمیم به منظور جلوگیری از شیوع نوع جدید ویروس کرونا یا اومیکرون گرفته شده است. به گفته این نمایندگی، دارندگان ویزه سیاحتی می‌توانند بعد از ۱۵ روز به ایران سفر کنند.