اتاق صنایع و معادن افغانستان: خط تولید ۲۰ درصد کارخانه‌ها متوقف شده است

۱۴۰۰/۱۰/۳

اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید تحولات اخیر تاثیر بدی بر فعالیت تمام کارخانه‌ها داشته و خط تولید ۲۰ درصد کارخانه‌ها متوقف شده است. سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن در یک نشست خبری گفت کارخانه‌های فعال هم در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

او گفته نبود مواد خام و بازار فروش از عوامل توقف خط تولید کارخانه‌ها است. به گفته سخی احمد پیمان، دو و نیم میلیارد دالر پول صنعت‌کاران هم در جمع نزدیک به ۱۰ میلیارد دالری است که توسط آمریکا مسدود شده است.

طبق آمار اتاق صنایع و معادن، در پنج هزار کارخانه تولیدی افغانستان ۴۰۰ هزار نفر مشغول به کار بودند که با توقف فعالیت بیست درصد آن، شمار زیادی بیکار شدند.