شورای امنیت مجوز سفر رهبران طالبان را ۹۰ روز تمدید کرد

۱۴۰۰/۱۰/۴

شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه، ۳ جدی مجوز سفر اعضای ارشد طالبان، به شمول ملا عبدالغنی برادر را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد.

شورای امنیت گفته که این معافیت از ممنوعیت سفر، روز چهارشنبه اجرایی می‌شود و تا ۲۱ مارچ ۲۰۲۲ اعتبار دارد.

علاوه بر ملا برادر، ۱۴ عضو دیگر طالبان نیز در فهرست ممنوعیت سفر قرار دارند.

شورای امنیت گفته که این معافیت از ممنوعیت سفر، فقط برای سفرهای ضروری به منظور اشتراک در گفتگوها درباره صلح و ثبات، در کشورهای دیگر است».

طالبان از این تمدید مجوز سفر اعضای خود ابراز خرسندی کرده و خواسته است تا نام رهبرانش از لیست سیاه امریکا و سازمان ملل حذف شود.