طالبان یک شهروند هزاره را معین مسلکی وزارت اقتصاد تعیین کرد

۱۴۰۰/۱۰/۴

انعام الله سمنگانی سخنگوی طالبان می‌گوید به دستور رهبرشان، داکتر عبداللطیف نظری به حیث معین مسلکی وزارت اقتصاد تعیین شده است. او در توئیتر نوشت «نظری از برادران هزاره است ‌و مهارت خوب در اقتصاد دارد.»