طالبان: متقاضیان پاسپورت آنلاین ثبت‌نام کنند

۱۴۰۰/۱۰/۴

عالم گل حقانی، رئیس اداره پاسپورت طالبان می‌گوید سر از روز شنبه ۴جدی، به خاطر جلوگیری از ازدحام، درخواست‌های ورقی فاقد اعتبار است و شهروندان باید فرم‌های درخواست پاسپورت را به صورت آنلاین پر کنند. او تأکید کرد که این نهاد نامه‌های سفارشی را هم نمی‌پذیرد.