وزارت انکشاف دهات طالبان کارمندان قراردادی بانک جهانی را اخراج کرد

۱۴۰۰/۱۰/۴

خبرگزاری ریانووستی روسیه به استناد از منابع خود گزارش داده که وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان اخیرا شماری از کارمندان بانک جهانی را که در این وزارت کار می‌کردند، اخراج کرده است.

شمار دقیق کارمندان اخراجی مشخص نیست. گفته شده نبود بودجه، دلیل اخراج این افراد بوده است.

گزارش‌ها حاکیست که در چند روز گذشته شمار زیادی از کارمندان دیگر وزارتخانه ها هم اخراج شده‌اند.

چند روز پیش دولت طالبان چند نهاد دولتی را هم لغو کرد.

گفته می شود هیچ یک از کارمندان برکنار شده در نهادهایی که حذف شده‌اند، معاش ماه‌های گذشته خود را دریافت نکرده‌اند.