افزایش فشارها بر رسانه‌ها؛ طالبان مسوول تلویزیون نورین را بازداشت کردند

۱۴۰۰/۱۰/۵

خانواده عارف نوری تایید می‌کند که طالبان خانه آنها را در کارته پروان محاصره و آقای نوری را بازداشت کردند.

انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان نیز خبر بازداشت صاحب امتیاز تلویزیون نورین را تایید کرده است.

هنوز دلیل بازداشت آقای نوری روشن نیست.

حجت‌الله مجددی، رییس ا جرایی انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان می‌گوید مامورین طالبان بعد از ظهر یکشنبه آقای نوری را از خانه‌اش در مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل بازداشت کردند.

طالبان حدود دو ماه پیش با معرفی دستورالعملی، محدودیت‌های شدیدی را برای فعالیت رسانه‌ها وضع کرد که به خصوص حضور زنان و بازیگری آنها را در تلویزیون‌ها محدود می‌کند.

طبق این دستورالعمل، نشر گزارش و خبرهای ضد طالبان جرم پنداشته می‌شود و با خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ای برخورد خواهد شد.