اداره‌ای هوانوردی طالبان از نصب سیستم رادار در فرود کابل خبر می‌دهد

۱۴۰۰/۱۰/۵

به نقل از رسانه‌های نزدیک به طالبان، به منظور کنترول حریم فضایی افغانستان، قراردادی به ارزش ۱۱۲ میلیون دالر با شرکت «تالس» فرانسوی امضاء شده است.
بر اساس این قرارداد قرار است تا پایان سال ۲۰۲۳ سیستم رادار فرودگاه‌های کابل، بلخ و هرات فعال شود.

طالبان می‌گوید نخستین تجهیزات این رادارها وارد کابل شده است.
پیش از این گزارش‌هایی در خصوص مدیریت فرودگاه کابل توسط دو شرکت قطری و ترکی منتشر شده بود.

اداره هوانوردی ملکی افزوده که قرار است تا پیش از سال ۲۰۲۳، دوازده سایت رادار با سیستم کنترل حریم هوایی در دوازده نقطه کشور عملیاتی شود.