گروهی از شیعیان افغانستان: رسمیت مذهب جعفری حفظ و حقوق شهروندی شیعیان تضمین شود

۱۴۰۰/۱۰/۶

جمعی از شیعیان افغانستان با انتشار بیانیه‌ای، از حکومت طالبان خواستند تا رسمیت مذهب جعفری را حفظ کند و زمینه مشارکت شیعیان در حکومت را فراهم سازد.

آنها از این گروه تقاضا کردند که محاکمی برای رسیدگی به قضایای احوال شخصیه پیروان این مذهب ایجاد کند.


در این بیانیه که با عنوان «مطالبات و دیدگاه‌های جامعه شیعه افغانستان» منتشر شده، از طالبان خواسته شده است که «برای کسب حمایت همه اقشار جامعه هرچه زودتر اقدام به تشکیل حکومت فراگیر کند.»

به گفته آنان، حکومت همه‌شمول زمانی محقق می‌شود که «در نهادهای تصمیم‌گیری، حکومتی، قانونگذاری و قضایی در سطوح سیاسی، امنیتی، اداری و تخنیکی نخبگان و شخصیت‌های علمی همه اقوام و مذاهب اسلامی، با توجه به تناسب شعاع وجودی‌شان، توظیف شوند.»

در بیانیه هم‌چنین آمده است که تا رسیدن به نظام همه شمول، «نمایندگان با صلاحیت جامعه شیعه افغانستان» در تصامیم مهم کشوری شرکت داشته باشند. این بیانیه می‌افزاید که تشکیل حکومت همه‌شمول نیازمند قانون اساسی جدید است و از طالبان می‌خواهد تا برای تدوین قانون اساسی جدید، کمیسیون متشکل از همه اقشار مردم تشکیل بدهند.

این بیانیه از فرمان عفو عمومی طالبان استقبال کرده اما می‌افزاید که این فرمان در «اطراف و ولسوالی‌ها» رعایت نشده است. نویسندگان این بیانیه می‌خواهند که «مسئولین امنیتی و سیاسی باید از تلاشی خانه‌ها و آزار مردم در سراسر کشور به صورت جدی جلوگیری کنند.»
آنان هم‌چنین از مسئولان حکومت طالبان می‌خواهند که برای حل «معضل کوچی و دهنشین» کمیسیونی را تشکیل دهد.