حکومت چین یک مقام ارشد امنیتی مسئول سرکوب ایغورها را برکنار کرد

۱۴۰۰/۱۰/۶

چن کوان‌گوو، رئیس حزب کمونیست در منطقه سین کیانگ از سمت خود کنار رفت. او از سال ۲۰۱۶ مسئول کنترول و سرکوب مسلمانان ایغور در این ولایت مهم بود. در زمان مسئولیت او، بیش از یک میلیون مسلمان ایغور در اردوگاه‌های آموزش اجباری زندانی و مورد آزار و اذیت‌ قرار گرفتند.

به گزارش رویترز، حکومت چین هیچ دلیلی برای برکناری این مقام ارشد حزب کمونیست از سمتش ابراز نکرده است.

چن کوان‌گوو، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست چین است و سال گذشته در لیست تحریم‌های ایالات متحده به خاطر مشارکت در سرکوب و زندانی کردن ایغور قرار گرفت.