وزارت داخله طالبان: در انفجار چهارراهی گل‌سرخ در شمال کابل دو عضو این گروه زخمی شدند

۱۴۰۰/۱۰/۶

وزارت داخله طالبان می‌گوید در انفجار ماین کنار جاده‌ای در منطقه گل سرخ ناحیه چهارم شهر کابل، دو جنگجوی این گروه زخمی شدند.

پیشتر منابع مردمی گفتند که یک موتر نوع فلدر افراد طالبان هدف انفجار قرار گرفته است.

شاهدان عینی گفتند در این انفجار سه نفر زخمی شدند.