شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان: محدودیت‌های وضع شده بر سفر زنان غیر انسانی است

۱۴۰۰/۱۰/۶

شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر مسافرت زنان را غیر انسانی توصیف کرده است.

طالبان اخیرا به رانندگان سفارش کرده است که "زنان بی‌حجاب" را در موترهای‌شان راه ندهند و در عین حال زنان حق ندارند بدون محرم شرعی بیشتر از ۷۲ کیلومتر سفر کنند.

این شبکه در یک نشست خبری با اشاره به بسته ماندن دروازه‌های مکاتب بر روی دختران، خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان شده و بر حق کار زنان و مشارکت آنان در ساختار حکومت تاکید کردند.

در قطعنامه این شبکه همچنین از طالبان خواسته شده است امنیت و حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی را رعایت کند و از نیروهای متخصص و مسلکی در اداره امور کشور کار گیرد.

شرکت کنندگان این نشست همچنین خواهان توقف ترورهای هدفمند شده و در عین حال از جامعه جهانی خواسته‌اند برای جلوگیری از وقوع قریب‌الوقوع فاجعه انسانی در افغانستان کمکهای بشردوستانه‌شان به افغانستان را ادامه دهند.

شبکه مشارکت سیاسی زنان حمایت خود را از آزادی بیان، فعال شدن آزادنه دادخواهی ها و مطالبات شهروندان اعلام کرده است.

این گروه از زنان خواهان عذرخواهی عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان بابت اظهارات‌ اش در نشست اسلام آباد درباره آموزش دختران شده و گفته که آقای عمران خان حقوق زنان افغانستان را نقض کرده است.