دادگاه عالی عراق نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور را تایید کرد

۱۴۰۰/۱۰/۶

دادگاه عالی عراق اعتراض گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران به نتیجه انتخابات پارلمانی در این کشور را رد کرد.

در انتخابات پارلمانی ده اکتبر، ایتلاف الفتح، وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی تحت حمایت ایران متحمل شکست سنگینی شده و خواهان ابطال آرا شدند.

روز دوشنبه جاسم محمد، قاضی دادگاه عالی عراق با رد این درخواست به نتیجه انتخابات مهر تایید گذاشت.

ایتلاف الفتح نتیجه اعلام شده را تقلبی خوانده و با دست زدن به تظاهرات خواستار برگزاری مجدد انتخابات بودند.

کمیسیون انتخابات عراق گفته که گروه مقتدی صدر ، بزرگترین پیروز این انتخابات موفق شد ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست بیاورد.

حزب توسعه که از احزاب سنی عراق است با ۳۷ کرسی در جایگاه بعدی است.

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی هم با ۳۳ کرسی، سومین حزب بزرگ پارلمان محسوب می‌شود.

با وجود اعلام نتیجه نهایی انتخابات، تعیین نخست وزیر از طریق مذاکره و مصالحه بین گروه‌های سیاسی ممکن است مدتها به طول انجامد.