ویدیوی شکستن ابزار موسیقی؛ ضدیت طالبان با ساز و آواز ادامه دارد

۱۴۰۰/۱۰/۷

به تازگی ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد جنگجویان طالب ابزار موسیقی را از بین می‌برند. آنها در این ویدیو که محل آن معلوم نیست، با سر دادن شعار «الله اکبر» هارمونیه، رباب و طبله را می شکنند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، بر موسیقی و هنرمندان محدودیت وضع گردیده و گزارش‌هایی در مورد برخورد خشونت‌آمیز طالبان با شنوندگان موسیقی نیز نشر شده است.

به گزارش رسانه ها، جوانی در بدخشان به جرم شنیدن موسیقی، از سوی طالبان کشته شد. در ننگرهار، طالبان به محفل عروسی‌ای که در آن موسیقی پخش می‌شد حمله کردند و به سوی اشتراک‌کنندگان شلیک کردند.

از دید طالبان موسیقی مخالف شریعت است و شنیدن آن جواز ندارد. در روزهای اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به رانندگان توصیه کتبی کرد که از پخش موسیقی خودداری کنند.