وزارت مالیه طالبان: دستکم ۷ هزار پروژه عمرانی در افغانستان ناتمام رها شده است

۱۴۰۰/۱۰/۷

وزارت مالیه طالبان می‌گوید پس از سقوط حکومت پیشین در ماه آگست، دستکم ۷ هزار پروژه عمرانی در سراسر افغانستان ناتمام مانده است.

سخنگوی این وزارت گفته است دور نخست برنامه ملی میثاق شهروندی یک میلیارد دالر بودجه داشت و انتظار می‌رفت در سال ۲۰۲۲ تکمیل شود.

به گفته سخنگوی این وزارت روند اجرای پروژه‌های مربوط به میثاق شهروندی شامل سه مرحله است و حکومت قبلی برای تطبیق مرحله اول آن که شامل ۱۲ هزار پروژه‌ عمرانی است، یک میلیارد دالر اختصاص داده بود.

احمد ولی حقمل گفته است که از این ۱۲ پروژه ۷ هزار آن ناتمام مانده و طالبان تلاش دارد بانک جهانی را متقاعد کند تا دستکم نیمی از این پروژه‌ها را تکمیل کند.

این پروژه‌های عمدتا در مناطق بیرون شهری و با هدف بهبود شرایط زندگی و کاهش فقر در میان افغان‌ها طرح و اجرا می‌شد.

برنامه ملی میثاق شهروندی برای ده سال در سه مرحله طرح شده بود که از سوی بانک جهانی تمویل می‌شد.

وزارت مالیه طالبان می‌گوید که قرار بود دوازده هزار پروژه از طریق این برنامه در سی و چهار ولایت کشور عملی شود، اما با تحول جدید کار عملی این برنامه در سراسر افغانستان به حالت تعلیق در آمده است.