طالبان: یک پایه دستگاه رادار به ولایت هرات رسیده است

۱۴۰۰/۱۰/۷

اداره هوانوردی ملکی طالبان می‌گوید که دومین محموله‌ی دستگاه رادار سرتاسری جهت نصب به ولایت هرات رسیده است.

رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش داده بودند که برای کنترل حریم فضایی افغانستان، طالبان قراردادی به ارزش ۱۱۲ میلیون دالر با شرکت «تالس» فرانسوی امضاء کرده است.