طالبان در دیدار با مقام امارات متحده عربی: برای جلوگیری از فقر به ما کمک کنید

۱۴۰۰/۱۰/۸

محمد حسن آخند، رئیس‌الوزرای طالبان و دو معاون او در دیدار با حمادالشامسی، رئیس سازمان امنیت، هویت، ملیت، گمرک و بنادر امارات متحده عربی درخواست کمک کردند.

عبدالغنی برادر در این دیدار گفت ما می‌خواهیم به منظور جلوگیری از فقر، امارات متحده عربی در بخش‌های مختلف به طالبان کمک کند.

انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان در توئیتر نوشت امارات متحده عربی علاقمند سرمایه گذاری در هلمند و قندهار است.

حمادالشامسی روز سه شنبه، ۷ جدی وارد افغانستان شد.

به گزارش رویترز، مقامات امارات متحده عربی در هفته‌های اخیر یک سری گفتگو با طالبان در مورد میدان هوایی کابل داشته‌اند.

منابع به رویترز گفته‌اند امارات در صدد نفوذ بیشتر در افغانستان در رقابت با قطر است.