آمریکا نماینده ویژه برای حمایت از زنان و دختران افغانستان تعیین می‌کند

۱۴۰۰/۱۰/۸

به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا نماینده ویژه و مشاور برای حمایت از زنان و دختران افغانستان تعیین می‌کند. قرار است رینا امیری به عنوان فرستاده ویژه برای امور زنان، دختران و حقوق بشر تعیین ‌شود.استفنی فاستر نیز به عنوان مشاور در امور جابجایی دختران افغان در امریکا کار می‌کند.

در بیوگرافی رینا امیری آمده است که او دو دهه را صرف مشاوره به دولت‌ها، سازمان ملل و اندیشکده‌ها در مورد مسائل مربوط به افغانستان کرده است. او در زمان باراک اوباما، مشاور ارشد در امور افغانستان و پاکستان بود.

در دولت طالبان کار و تحصیل زنان و دختران ممنوع شده است که این مسئله باعث انتقادات گسترده سازمان‌های بین المللی و کشورها گردیده است.

در چهار ماه گذشته بارها گروه‌هایی از زنان با راه اندازی تظاهرات به سیاست سختگیرانه طالبان اعتراض کرده‌اند.