ازبیکستان صادرات برق به افغانستان را به طور کامل از سر گرفت

۱۴۰۰/۱۰/۹

وزارت انرژی ازبیکستان امروز، پنجشنبه ۹ جدی اعلام کرد صادرات برق به افغانستان به طور کامل از سر گرفته شد. این وزارت گفته علت کاهش ۵۰ درصدی برق به افغانستان تعمیرات خطوط انتقال برق بود.

برق وارداتی ازبیکستان، منبع اصلی برق در افغانستان است.