اشرف غنی: طالبان برای مشروعیت حکومت خود لویه جرگه برگزار کند

۱۴۰۰/۱۰/۱۰

اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، از طالبان خواست که برای مشروع ساختن حکومت خود لویه جرگه برگزار کند. او در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که کشورهای جهان بدون لویه جرگه از به رسمیت شناسی طالبان خودداری کنند.

او لویه جرگه را یک نهاد دموکراتیک توصیف نمود.

اشرف غنی در ماه حمل امسال در نهمین نشست «قلب آسیا» در تاجیکستان گفته بود که انتقال قدرت به فرد بعدی باید از طریق انتخابات تحت نظارت بین المللی در افغانستان برگزار شود. اما در این مصاحبه، ۴ ماه پس از سقوط کابل، می‌گوید که بر برگزاری لویه جرگه تاکید می‌کرد.

در این مصاحبه که از بی‌بی‌سی انگلیسی نشر شد، اشرف غنی با این که اصلاحات در نهادهای امنیتی و دفاعی تحت کنترول حکومت خود را موفق ارزیابی کرد، اما در عین حال مدعی شد که در آوردن تغییرات و اصلاحات در قوای امنیتی کشور صلاحیت کافی نداشت. او می‌گوید که برخی فرماندهان پولیس از جمله فرمانده کندهار بر وی تحمیل شده بود.

او تقسیم قدرت با داکتر عبدالله و چهره‌های قدرتمند محلی، به تعبییر او «جنگسالاران»، را از عوامل ناکامی اصلاحات در حکومت خود دانست.

اشرف غنی با ستایش از جلسات صبحگاهی امرالله صالح، معاون پیشینش، گفت که باعث تغییرات در وضعیت امنیتی پایتخت شده بود. با این حال، او سقوط ارتش افغانستان را ناشی از وابستگی بیش از حد نیروهای نظامی به پشتیبانی قوای هوایی و تدارکات نیروهای عسکری و قراردادی امریکایی توصیف کرد.

اشرف غنی با انتقاد از برنامه تخلیه افغان ها توسط امریکا و ناتو در روزهای پایانی حکومتش گفت که با این برنامه بخشی از نیروهای امنیتی افغانستان را از دست داد.

او گفت: « [وقتی] برنامه تخلیه عملی می‌شد، به تمامی قطعات ضد دهشت افگنی در خوست، جلال آباد، کندهار و کابل پیشنهاد بیرون شدن داده شده بود. به جنرال‌های ما وعده داده شده بود. اداره امنیت ملی که یک نهاد حیاتی بود، کارمندانش به بیرون از کشور کشیده شدند. به این ترتیب یک فضا روانی[منفی] به وجود آمد.»