ادامه خشونت‌ها در کشور؛ شاهین گفت که از وجود طالبان امنیت افغانستان و منطقه تأمین شده است

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

همزمان با ادامه حوادث انفجاری و خشونت‌ها در افغانستان، سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید به خاطر حضور طالبان، امنيت در افغانستان و منطقه تأمین شده است. او گفت طالبان در گذشته نیز از یک سو علیه «اشغال» و از طرف دیگر با دزدان و آدم‌ربایان مبارزه می‌کرد.

این عضو طالبان روز شنبه ۱۱ جدی، در رشته توییتی مدعی شد که با ورود طالبان به کابل، صلح در پایتخت برقرار شده است.

اعضای طالبان در حالی از تأمین امنیت در منطقه و افغانستان سخن می‌گویند که پس از تسلط این گروه بر افغانستان، ترور و حوادث انفجاری به ویژه در شهر کابل کماکان ادامه دارد.

شاهین تأکید کرده است که شهر کابل در گذشته در اثر درگیری‌های خونین میان گروهی ویران شد.