امارات متحده: کسانی که واکسین نشده‌اند از ۱۰ جنوری اجازه سفر به خارج نخواهند داشت

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

امارات متحده عربی اعلام کرده شهروندانی که واکسین نشده‌اند از ۱۰ جنوری اجازه سفر به خارج نخواهند داشت.

خبرگزاری دولتی امارات گزارش داد که شهروندان واکسینه شده نیز برای سفر نیاز به تزریق دوز تقویتی دارند. این ممنوعیت برای کسانی که معافیت پزشکی یا بشردوستانه دارند، اعمال نمی‌شود.