معین وزارت خارجه طالبان: افغانستان را برای نسل‌های بعد خودکفا می‌کنیم

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

شیرمحمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه طالبان امروز در یک نشست مردمی در خوست گفت افغانستان در تمامی بخش‌ها کادرهای واجد شرایط را دارد و طالبان متعهد است از تمام ظرفیت‌ها برای توسعه افغانستان استفاده کند تا کشور را برای نسل‌های آینده خودکفا کند.

استانکزی از افغان‌هایی هم که به خارج رفته‌اند خواست به افغانستان برگردند. او می‌گوید عزت آن‌ها در افغانستان محفوظ است.