پروازهای عبوری از فضای افغانستان کاهش یافته است

۱۴۰۰/۱۰/۱۶

اداره هوانوردی ملکی طالبان می‌گوید در هر ۲۴ ساعت ۶۰ تا ۷۰ هواپیما از فضای افغانستان عبور می‌کند. طبق آمار رسمی گذشته، روزانه بیش از ۲۵۰ پرواز عبوری از فضای افغانستان انجام می‌شد. طالبان می‌گوید با واگذاری مدیریت میدان‌های هوایی به شرکت‌های خصوصی، پروازها افزایش خواهد یافت.

به گزارش تلویزیون طلوع، امام الدین وریماچ، معین پیشین وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفته است شرکت‌های بین‌المللی،- فضای افغانستان را مصون نمی‌دانند و به همین دلیل خطوط هوایی خود را تغییر داده‌اند.