ناآرامی‌ها در قزاقستان؛ نیروهای به‌رهبری روسیه "تاسیسات استراتژیک" را زیر کنترل گرفتند

۱۴۰۰/۱۰/۱۹

به‌دنبال مرگبارترین خشونت‌ها در قزاقستان شماری از "تاسیسات استراتژیک" در این کشور تحت کنترل نیروهای ایتلاف نظامی به رهبری روسیه قرار گرفتند.

در جریان ناآرامی‌های هفته گذشته ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر از جمله نخست‌وزیر پیشین قزاقستان بازداشت شدند.

رییس‌جمهور قاسم ژمارت توکایف، معترضان را راهزن و تروریست نامید و به نیروهای امنیتی قزاقستان دستور داده است به آن‌ها بدون هشدار قبلی شلیک کنند.

به دعوت آقای توکایف، سازمان پیمان امنیت جمعی به‌رهبری روسیه برای برقراری نظم به قزاقستان نیرو فرستاد؛ اقدامی که در اوج تنش میان روسیه و امریکا بر سر اوکراین برای کاخ سفید خوشایند نبود.

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گفته است که شماری از تاسیسات استراتژیک تحت مراقبت نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی قرار گرفته‌اند. در بیانیه این دفتر در باره این تاسیسات جزییاتی داده نشده است.

حکومت قزاقستان گفته است که ۵۸۰۰ نفر از جمله شماری از شهروندان خارجی در پیوند با ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند و وضعیت در سراسر کشور زیر کنترل است.

تظاهرات در قزاقستان به‌دنبال افزایش قیمت سوخت آغاز شد و سپس به جنبشی گسترده علیه حکومت توکایف تبدیل شد.

آقای توکایف در سال ۲۰۱۹ جانشین نور سلطان نظربایف ۸۱ ساله شد. به طور گسترده باور بر این است که خانواده نظربایف در نورسلطان، پایتخت نفوذ خود را حفظ کرده است.

رییس‌جمهور روز چهارشنبه، آقای نظربایف را از ریاست شورای امنیت کشور برکنار کرد، نقشی که او همچنان در آن نفوذ قابل توجهی داشت.

کریم ماسیموف، رییس سابق اطلاعات قزاقستان و نخست‌وزیر سابق این کشور به ظن خیانت بازداشت شده است.