طالبان: سراج‌الدین حقانی با هیات صلیب سرخ در مورد تأمین امنیت نهادهای کمک‌رسانی گفتگو کرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان در دیدار با هیات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد تأمین امنیت نهادهای کمک‌رسانی در افغانستان و ارائه کمک‌های بشردوستانه گفتگو کردند.

وزارت داخله طالبان در اعلامیه‌ می‌گوید هیات صلیب سرخ از همکاری این سازمان با افغان‌ها، اطمینان داد.

همزمان با این دیدار، شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به بازداشت فیض‌الله جلال توسط طالبان، از یوناما و صلیب سرخ پرسیده است آیا کسی در مورد آزادی بی‌قید و شرط این استاد دانشگاه با طالبان صحبت می‌کند یا خیر.

با سقوط دولت و تسلط طالبان بر افغانستان، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد که مانند ۳۰ سال گذشته به کارش در افغانستان ادامه می‌دهد.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت که مردم افغانستان نمی‌توانند بهای این تغییرات را بپردازند و اکنون مردم این کشور بیش از هر زمانی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.