ایران صدور ویزای سیاحتی برای شهروندان افغانستان را از سر گرفت

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

قونسلگری ایران در هرات اعلام کرد که روند صدور ویزای سیاحتی برای شهروندان افغانستان را از سر گرفته‌است.

این قونسلگری روز دوشنبه گفت که روند گرفتن مصاحبه از متقاضایان ویزای سیاحتی را برای شهروندان افغان از سر گرفته است.

این روند به دلیل افزایش کرونا برای سه هفته متوقف شده بود.

نمایندگی دیپلماتیک ایران در هرات به دلیل نگرانی از شیوع گونه جدید ویروس کرونا (اومیکرون)، صدور ویزای سیاحتی را برای شهروندان افغان متوفف کرده بود.

قونسلگری ایران در هرات گفته که روند صدور ویزا برای بازرگانان، بیماران و رانند‌گان موترهایی که حق ورود به خاک ایران را دارند، پیش از این هم ادامه داشت و تغییری در این روند نیامده است.