کابینه طالبان واردات سوخت بی‌کیفیت را ممنوع کرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

کابینه موقت طالبان در جلسه روز دوشنبه ۲۰ جدی، واردات سوخت بی‌کیفیت را ممنوع کرده و برای حل مشکل پارکینگ تانکرهای تیل در بندرها هیات تعیین کرده است.

اعضای کابینه طالبان در این نشست به صورت اختصاصی طرح بودجه ملی سال جدید را بررسی و تاریخ تصویب آن را از ماه جدی به اول ماه حمل تغییر داده است.

طالبان بار دیگر گفته است که پس از چند دهه، برای نخستین‌بار بودجه سالانه افغانستان بدون کمک‌های خارجی و از منابع داخلی تأمین می‌شود.

بیشتر بودجه سالانه دولت پیشین افغانستان وابسته به کمک‌های خارجی بود. با سقوط دولت افغانستان و تسلط طالبان، جامعه جهانی کمک‌های خود به افغانستان را قطع کرد و پروژه‌های زیربنایی و توسعه متوقف شد.

با قطع کمک‌های خارجی، طالبان در چهار ماه گذشته در پرداخت معاش کارکنان نهادهای دولتی با مشکل رو به رو شده است.

ریاست عمومی اداره امور طالبان در خبرنامه‌ای نوشت که با تغییر تاریخ تصویب بودجه، طرح بودجه سه ماه اخیر سال ۱۴۰۰ بدون کدام تغییر اجرا می‌شود.