امریکا ۳۰۸ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد که ۳۰۸ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

امیلی هورن، سخنگوی کاخ سفید می‌گوید این کمک‌ها از سوی آژانس توسعه بین‌المللی امریکا و نهادهای امداد برای سرپناه، مراقبت‌های صحی، کمک‌های غذایی اضطراری، آب، بهداشت و خدمات صحی به مصرف می‌رسد.

بسیاری از این منتقدان می‌گویند کمک‌ها باید منوط به بهتر شدن شرایط حقوق بشری در افغانستان شود.

پس از تسلط طالبان بر قدرت، میلیاردها دالر سرمایه افغانستان در خارج مسدود و کمک‌های بین‌المللی به این کشور متوقف شد.

چند هفته پیش دولت امریکا مجوزهای صادر کرد که به سازمان ملل و نهادهای امداد رسان اجازه می‌دهد با طالبان کار کنند بدون آنکه تحریم‌ها علیه این گروه نقض شود.

امیلی هورن، سخنگوی کاخ سفید گفت که امریکا به حمایت از مردم افغانستان متعهد است و تمام گزینه‌های موجود را برای کمک رسانی مدنظر دارد.

سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت که امریکا یک میلیون دز واکسین کرونا نیز به افغانستان می‌فرستد.

با این حال، نگرانی‌های وجود دارد که این کمک‌ها به‌دست افراد نادرست بیافتد و موقعیت طالبان را تحکیم بخشد.

برت بروئن، مدیر ارتباطات کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما می‌گوید: من نمی فهمم چرا ما این کمک‌ها را مشروط به رعایت برخی استانداردهای اساسی حقوق بشر توسط طالبان نکردیم که بدون آن وضعیت بشردوستانه فقط بدتر می‌شود.

منتقدان هشدار می‌دهند که تسلط طالبان بر افغانستان یک بحران حقوق بشری و همچنین یک فاجعه انسانی را به همراه داشته است.

پیشتر، سازمان ملل متحد فراخوان جمع‌آوری ۵ میلیارد دالر برای مقابله با گرسنگی رو به افزایش در افغانستان داد.