گروهی از مهاجران افغان در ترکیه به خدمات درمانی دسترسی ندارند

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

گروهی از مهاجران افغان در ترکیه می‌گویند که به علت نداشتن اسناد پناهندگی به واکسین کرونا و دیگر خدمات اساسی درمانی دسترسی ندارند. شماری از آنها به صدای امریکا گفتند که از ترس دستگیری و اخراج از ترکیه، تاکنون به عنوان پناهنده رسمی خود را در سازمان ملل ثبت‌نام نکرده اند.

در حالی که پناهندگان رسمی واجد شرایط دریافت مراقبت‌های صحی در ترکیه هستند، برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که هزاران مهاجر افغان فاقد مدرک، قادر نیستند به خدمات ابتدایی صحی دسترسی داشته باشند.

محمد ۱۸ ساله، یکی از این مهاجران می‌گوید: « ۲ ماه پیش به ترکیه آمدم. کارت شناسایی پناهندگی ندارم، به همین خاطر شفاخانه‌ها مرا تداوی نمی‌کنند.»

مقامات در شهر ارزروم ترکیه، جایی که محمد پناهجو زندگی می‌کند، گفته اند که پناهجویان بدون اسناد را بازداشت می‌کنند.

با آن که کمیساری عالی ملل متحد در امور پناهندگان آمار دقیق از مهاجران افغان فاقد مدرک در ترکیه را ارایه نمی‌کند، اما می‌گوید که این کشور میزبان حدود ۱۸۳ هزار پناهجوی افغان است.

این کمیساری می‌گوید که حکومت ترکیه به سه‌صدهزار افغان اقامت دایم نیز داده است.

در همین حال سلین اونال، سخنگوی این سازمان در ترکیه توقع دارد که کشورهای دیگر نیز باید در مساله مراقبت از پناهندگان افغان سهم بگیرند.

او از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد تا مرزهای‌شان را به روی افغان هایی که از ترس طالبان فرار می کنند، باز نگهدارند.