مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشر ایران: زنان افغانستان به اندازه کافی شجاع هستند

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق بشر ایرانی در گفتگو با فاکس‌نیوز از زنان معترض در خیابان‌های کابل ستایش کرد و گفت زنان افغانستان به اندازه کافی شجاع هستند. آنها هر روز به خیابان می‌آیند و از دیگران می‌خواهند به آنها بپیوندند.

او گفت حامل پیامی از سوی این زنان است: ما را فراموش نکنید.

مسیح آنچه که در افغانستان در جریان است را یک «خیانت» می‌نامد، خیانت نه تنها از سوی دولت بایدن، بلکه همه سیاستمداران در سراسر جهان که سر بریدن مردم در افغانستان و تیراندازی در ایران را تماشا می‌کنند.

او تأکید کرده که زنان افغانستان از «خیانت» بایدن خشمگین هستند.

مسیح علی‌نژاد گفت با زنان افغانستان در تماس است. به گفته او این زنان از یکسو از زندگی روزمره تحت تسلط طالبان وحشت دارند و از سوی دیگر از کمبود ناگهانی حمایت امریکا و جامعه بین‌الملل خشمگین هستند.

«مردم از نداشتن آزادی اولیه رنج می‌برند، اما در عین حال، تمام جهان آنها را تنها رها کرده است. من با زنان زیادی در افغانستان در تماس هستم. آنها واقعاً از عملکرد دولت امریکا عصبانی هستند. آنها نمی‌توانند باور کنند که یک‌شبه همه حقوق آنها سلب شده است و اکنون هیچ کس در مورد زنان صحبت نمی‌کند، همه آن دختران جوان از رفتن به مکتب منع شده‌اند.

علی‌نژاد گفت که مردم افغانستان و ایران فقط خواستار رعایت ساده حقوق انسانی خود هستند و با این حال از سوی جامعه جهانی نادیده گرفته شده و تنها «رها شده‌اند.»